Ein Gedanke zu „ESC 2012: Buranovskiye Babushki – Party For Everybody (Russia)“

Kommentar verfassen